Annonceringsregler | KøbogSalg
Alle Kategorier

Annonceringsregler

Købogsalg’s Annonceringsregler

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller Købogsalg tarv eller omdømme.
Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

Købogsalg vil herefter være forkortet Kos

• Der skal oplyses den rigtige salgspris i prisfeltet, hvis ikke sletter vi annoncen og opkræver et gebyr på 99 kr.
• Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.
• En annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i en annonce under en rubrik, altså kun ét sted.
• En ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen.
• Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.
• Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans til varen der bliver solgt.
• Det er forbudt at linke op til konkurrerende hjemmesider. Hvis dette sker, vil vi uden videre slette annoncen
• I og når der skrives til/på annoncer, skal/må der ikke bruges anstødeligt sprogbrug.

Privat annoncering

Privat annoncering er som udgangspunkt gratis, dog er der visse undtagelser, hvor vi opkræver et indrykningsgebyr. Alle annoncer over kr. 50.000 koster 49 kr. Alle annoncer over 100.000 koster 89 kr.
Der kan indtastes op til 1500 tegn i en annonce rubrik.

Annoncer der ikke optages

Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til læserne og brugerne eller Kos’s tarv eller omdømme.
Herunder kan du se en liste over varer og ydelser, som vi ikke optager, samt hvor vi stiller bestemte krav til annonceringen.

• Ammunition optages ikke
Ifølge Våbenloven må ammunition ikke sælges af private. Har du overskud af ammunition, har du pligt til at aflevere det til nærmeste politi. Firmaer, der sælger ammunition, kan indrykke annoncer om ammunition som erhvervsannoncer.
• Asbestholdige materialer optages ikke
Ifølge Asbestbekendtgørelsen er det forbudt at anvende asbest.
• Billetter til overpris optages ikke
Ifølge Lov om videresalg af billetter til offentlige forlystelser er det forbudt at sælge billetter til mere end pålydende værdi.
• DVD’er fra region 1, 3 og 4 optages ikke
Ifølge Ophavsretsloven må værker, herunder DVD’er, der er købt uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), ikke videresælges inden for EØS. Bemærk at det er lovligt at købe disse værker, men de må ikke videresælges.
Copyright/ophavsretbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavbekyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle
rettigheder. Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter
de til enhver tid fastsatte regler. Kos fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

• Dyr, der bort gives, eller hvor prisen er sat så lavt, at der reelt er tale om bortgivelse, optages ikke

Dyr, der er særligt farlige/vanskelige, optages ikke
Ifølge Lov om særligt farlige/vanskelige dyr er det forbudt at holde en lang række dyrearter, som derfor ikke optages.
Af etiske årsager optager vi desuden ikke dyrene på nedenstående liste, da det ifølge Dyrenes Beskyttelse drejer sig om arter, der kræver så meget arbejde, at privatpersoner ikke kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse:
• Vaskebjørn
• Næsebjørn
• Alligatorer
• Pindsvin
• Børstesvin
• Flyvepungegern
• Pungrotte/opossum
• Klatrepungdyr/pungræve
• Klippegrævlinger
• Kænguruer
• Mårhunde
• Ørkenræve
• Silkeaber
• Egernaber
• Niringet bæltedyr
• Kuskus
• Genette
• Desmerdyr
• Mangustere
Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr, www.retsinformation.dk

Udryddelses truede dyr optages ikke.

Hunderacer, der ikke optages annoncer for:
• Amerikansk bulldog
• Amerikansk staffordshire terrier (Amstaff)
• Boerboel
• Centralasiatisk ovtcharka
• Dogo argentino
• Fila brasiliero
• Kangal
• Kaukasisk ovtcharka
• Pitbull terrier
• Sarplaninac
• Sydrussisk ovtcharka
• Tornjak
• Tosa
• Samt krydsninger, hvor racerne indgår.

Hunde, der er hale- eller ørekuperede i Danmark eller i udlandet, optages ikke.
Undtaget fra denne regel er visse jagt hunderacer (ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizla og breton) og hunde, der af rent helbredsmæssige årsager er hale- eller ørekuperede. Se også Dyreværnsloven kap 2.
paragraf 14 stk. 2.
Hunde, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Ifølge hundeloven må hunde ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8 uger.
Hundeannoncer til en salgspris under kr. 50,-, optages ikke.
Elektriske dressurhalsbånd og usynlige elhegn optages ikke
Annoncer vedr. elektriske dressurhalsbånd, såkaldte usynlige hundehegn og andre elektriske dressur-aggregater optages ikke, da de er ulovlige i henhold til Dyreværnsloven.
Katte optages ikke til en salgspris under kr. 50,-
Katteannoncer til en salgspris under kr. 50,-, optages ikke
Katte, der ønskes solgt, før de er 12 uger gamle, optages ikke
Ifølge bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger må levering af kattekillinger ikke ske, inden de er 12 uger.
Heste, der ønskes solgt, før de er 5 måneder gamle, optages ikke
Føl bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 5-6 måneder.
Kaniner, der ønskes solgt, før de er 7 uger gamle, optages ikke
Kaninunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 7 uger.
Marsvin, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Marsvineunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 4 uger og vejer mindst 300 g.
Hamstre, der ønskes solgt, før de er 4 uger gamle, optages ikke
Hamsterunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er 4 uger gamle.
Chinchillaer, der ønskes solgt, før de er 8 uger gamle, optages ikke
Chinchillaunger bør ikke fjernes fra deres mor, før de er fyldt 8-9 uger.
Bemærk: Kos’s optager ikke annoncer for personer, hvis vi er bekendt med, at vedkommende ved en dansk domstol har fået dom for at overtræde dyreværnsloven. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi på forlangende udleverer personlige oplysninger til relevante myndigheder i dyreværnssager.

Farmaceutiske midler og receptpligtige lægemidler
Salg af lægemidler – både receptpligtige og håndkøbslægemidler – i Danmark kræver tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
• Receptpligtig medicin og håndkøbslægemidler
• Lægemidler, der indeholder efedrin
• Euforiserende midler og lignende
• Produkter af mærket Herbalife, Forever living og Alli.
• Produkter, som indeholder nikotin (nikotinplaster eller –piller samt væsker til e-cigaretter/elektriske cigaretter) Derudover optager Kos ikke annoncer med elektriske cigaretter og tilbehør dertil
• Kontaktlinser (kategoriseret som medicinsk udstyr)
• Tandblegningsmidler
• Med mere

Læs i øvrigt mere her:

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/godkendelse-og-kontrol/skelnen-...

Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte Kos’s medier. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk eller pornografisk indhold. Dette gælder også billeder af erotisk karakter.

Finansiering/lån søges optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages annoncer, hvor private søger finansiering/lån, ikke.

Kontaktannoncer optages ikke
På grund af risiko for misbrug af annoncører optages kontaktannoncer ikke.

Kopier optages ikke
Salg af kopivarer er forbudt, kopivarer du har købt, må du ikke sælge videre - heller ikke selvom du i sin tid har købt varen lovligt. Det er ulovligt at sælge kopivarer, og sælger du større mængder af kopivarer risikerer du bødestraf, og at virksomheden med ophavsretten til varerne rejser et erstatningskrav.
Ifølge Ophavsretsloven er handel med kopierede varer, fx kopierede film, musik, computerspil, tøj, tasker, ure, brugskunst osv. ulovlig.

Lyddæmpere til våben optages ikke
Af etiske årsager optages annoncer for lyddæmpere til våben ikke.

Låsepistoler, bankenøgler m.v. optages ikke
Af etiske årsager optages annoncer om bankenøgler, dirke, slånøgler og låsepistoler ikke.

Maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele til dem optages ikke
Ifølge Våbenloven er det ulovligt at være i besiddelse af maskinpistoler, fuldautomatiske rifler, maskingeværer samt dele og ammunition til dem.

Online spille kontoer. optages ikke
Handel med online spille kontoer er forbundet med en risiko for, at køber ikke kan benytte den pågældende konto efterfølgende.
Dette skyldes bl.a., at handel med fx World of Warcraft-kontoer er ulovlig ifølge spilproducenten, hvilket medfører, at der ikke findes en officiel og sikker måde at lade kontoen skifte ejermand på. Derfor har vi af hensyn til vores brugere
valgt ikke at optage disse annoncer.

Derudover optager vi ikke annoncer med salg af guld, våben m.v. i forbindelse med online spillekonti (World of Warcraft, Diablo m.fl.)

Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer
Alle skal trygt kunne benytte Kos’s medier. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.

Softwarelicenser optages ikke
Vi optager ikke annoncer med salg af licenser til softwareprodukter som fx Microsoft Windows, Adobe, Kaspersky, Norton Antivirus m.fl. Alle licenser skal sælges sammen med originalt software.

Tilbud/ønske om dusør i boligannoncer optages ikke
Ifølge Lejeloven er det ulovligt at modtage betaling for formidling af bolig.

Toldfri varer optages ikke
Ifølge Toldloven må toldfri varer (parfume, alkohol, cigarer o. lign.) kun indføres til eget forbrug. Det er derfor ulovligt at videresælge varer, som du toldfrit har indført til Danmark.

Våben, der ikke lovligt kan sælges i Danmark, optages ikke
Ifølge Våbenloven er handel med våben ulovlig, hvis ikke både køber og sælger er i besiddelse af gyldigt jagttegn og/eller gyldig våbentilladelse.

30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart, optages ikke
Af etiske årsager optager vi ikke annoncer for 30-knallerter og 45-scootere, der kan køre hurtigere end den tilladte topfart. Ifølge færdselsloven er sådanne køretøjer ulovlige på alle offentlige veje.